Erasmus Nedir ?

Arkadaşlar Erasmus, AB ülkeleri ve adaylarının kültülerin birbirine yaklaşması ve kaynaşması için ünivertsite öğrencileri için uygulamış olduğu programın adıdır.Bir bakıma öğrenci değişim programıdır.
Başvuru konusu ise biraz karmaşık olabilir. Çünkü her üniversite farklı koşullar isteyebilir. Hatta hatta aynı üniversite içerisindeki farklı bir fakültede bile farklı koşullar istenebilir. Bazı üniversitelerde genel ortamala şartı 4 üzerinden 2 olurken bazılarında 2.5 olabilir.
Bu program sayesinde hayallerinizde ki ülkede aylarca yaşam şansına sahip olabilir,farklı kültürleri tanıyabilirsiniz ayrıca bu program bünyesinde öğrenciye para desteğğide yapılmaktadır.
Daha detaylı bilgiyi okulunuzdan edinebilirsiniz. Çünkü her üniversite farklı bir yol izleyebiliyor.

Yorumlar