2012 POMEM Başvuru Tarihleri-Müracaat Duyurusu

2012 POMEM-2012 POMEM Başvuru Tarihleri-2012 POMEM Müracaat Tarihleri-POMEM İşlemleri-POMEM Başvuru Belgeleri.

Emniyet Genel Müdürlüğünün bugün (27.08.2012) resmi sitesinden yayınladığı ilana göre Polis Mesleki Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak öğrencilerin işlemleri önümüzdeki Eylül ayının 9'undan itibaren başlayacak.

Yayınlanan bildiriye göre 2700 adet Erkek 130 Bayan olmak üzere 2830 aday alınacak, 810 Erkek 39 Bayan olmak üzere ise yedek aday alınacaktır.Yapılan bu sınavlardan sonra başarılı bulunan adaylar Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan POMEM Müdürlüklerinde eğitim görecekler.

Adaylar,  ikamet ettikleri İl’deki  İl Emniyeti Müdürlüklerine  03/09/2012 – 21/09/2012
tarihleri arasında, istenen belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.Müracaatlar 21/09/2012 tarihi saat: 17.00’da sona erecektir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

BAŞVURU ESNASINDA iSTENEN BELGELER
a) Başvuru dilekçesi, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)
b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (Başvuru esnasında İl Emniyet
Müdürlüklerince verilecektir.)
c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi  yada mezun
olduğuna dair ilgili üniversiteden alınan resmi yazı. (Yabancı ülkeden alınan lisans diplomaları
YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)
d)  Askerlikten muaf olanların muafiyet belgesi, sağlık nedeniyle muaf olanların sağlık
raporu
e) KPSS Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu
Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak
son bir yıl içinde çekilmiş dört (4) adet vesikalık fotoğraf,
g) Adayların adres bilgileri, Adres Kayıt sisteminden İl Emniyet Müdürlüğünce müracaat
esnasında alınacaktır. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olmayanların kayıt yaptırmaları zorunludur.
Askerde olanlar birliklerinden askerde olduklarına dair belge getireceklerdir.
ğ) Bir (1) adet yarım kapak dosya

POMEM Müracaat Duyurusunu İndirmek İçin Tıklayın!

Yorumlar