TED Tam Bursluluk Sınav Başvurusu

Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursluluk Sınav Başvurusu tarihlerini açıkladı. Buna göre öğrenciler 7 Ocak - 3 Mart 2013 tarihleri arasında sınav başvurularını yapabilecekler. Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından belirlenen ekonomik sıkıntı yaşayan ve TED'in kriterlerine uygun durumda olan, son bitirdiği sınıfın karnesinde yıl sonu başarı puanı 85 - 100 puan arasında olan 5 - 6 - 7 ve 8. sınıf öğrencileri bu sınava başvuru yapabilecekler. TAM EĞİTİM BURSU NEDİR?


TAM EĞİTİM BURSU (TEB) 
Tam Eğitim Bursu(TEB); başarılı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam 
edemeyen öğrencilerin öğrenim masraflarının üniversite eğitiminin sonuna kadar 
karşılanmasına yönelik olan Türk Eğitim Derneği burs uygulamalarından biridir. 
Tam Eğitim Bursu, destek verilen öğrencilerin,  eğitim ücretleri, servis ücretleri,  yemek 
giderleri,  giyim giderleri, kitap-kırtasiye harcamaları, cep harçlıkları ve yatılı
okullarımızda okutuluyor olması halinde pansiyon giderlerinin  üniversite eğitiminin 
sonuna kadar karşılanmasını kapsamaktadır.  

Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrencinin “Hak ve Yükümlülükleri” öğrencinin 
velisiyle karşılıklı imzalanacak olan Tam Eğitim Bursu Taahhütnamesi Madde-4’te şu şekilde 
belirlenmiştir: 

Öğrenci, aşağıdaki koşullardan herhangi bir tanesinin gerçekleşmesi halinde burs hakkını
kaybetmektedir. Bu koşullar şunlardır: 
Öğrencinin Bursunun Kesileceği Durumlar 
 -Öğrencinin herhangi bir şekilde, bir başka kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi 
vb.’den burs alması, 
 -Öğrencinin sınıf tekrarı yapması,

Öğrencinin yıl sonu akademik başarı ortalamasının 4.50’nin altında olması
 -Öğrencinin her dönem için karnesinde temel derslerden birinden 3 ve 3’ün 
altında not bulunması, 
 -Öğrencinin Disiplin cezası alması, 
 -Öğrencinin mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi 
kapsayacak şekilde okuldan ayrılması veya okulu terk etmesi, 
 -Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması,  -Öğrencinin eğitim aldığı TED Okulu ve TED Genel Merkezi tarafından 
gerçekleştirilen sosyal aktivitelere mazeret göstermeksizin katılmaması.

DAHA DETAYLI BİLGİYE, BAŞVURU FORMUNA VE ONLİNE BAŞVURUYA AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ

2013 TED Tam Bursluluk Sınav Başvurusu

Yorumlar